Over ons

Missie

Meer klimaatactie in jouw regio! Klimaatwerkplaatsen verbinden mensen, ideeen en kennis om zo meer klimaatprojecten in de praktijk te realiseren. Voor een mooiere leefomgeving voor ons allemaal
Impact

Er gebeurt veel op het gebied van klimaatadaptatie. Overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijs hebben allemaal hun eigen projecten en programma's en zijn daar druk mee. Inwoners starten ook mooie initiatieven van onderop. Het ontbreekt echter aan verbinding. Kennis is versnipperd, het wiel wordt te vaak opnieuw uitgevonden. Een klimaatwerkplaats brengt mensen, ideeen en kennis bij elkaar. Zodat we meer projecten sneller in de praktijk gaan realiseren

Diensten

We ontwerpen, bouwen en faciliteren klimaatwerkplaatsen. Wil je een klimaatwerkplaats starten? Dat kan! Samen ontwerpen we de inrichting van een fysieke locatie en bespreken de gewenste activiteiten. Samen kijken we hoe we jouw community kunnen activeren. We coordineren de hele operatie van de klimaatwerkplaats en ondersteunen de klimaatcommunity in uw regio

Actie!

Wil je meedoen met een klimaatwerkplaats in jouw regio? Of wil je voor jouw community een klimaatwerkplaats ontwikkelen? Word klimaatwerker en neem nu contact met ons op!

Team

Ons team bestaat uit bevlogen klimaatwerkers die willen werken aan een klimaatbestendige toekomst. We ontwerpen, bouwen en faciliteren klimaatwerkplaatsen.

Ronald Hemel

Founder en ontwikkelaar

Vacature

Werkplaatsontwikkelaar

Vacature

Community manager

Vacature

Chef operatie

FAQ

Klimaatwerkplaatsen zijn regionale knooppunten voor klimaatactie. In een klimaatwerkplaats werken inwoners, beleidsmakers, ontwerpers, onderzoekers, studenten en onderwijzers samen aan projecten voor een klimaatbestendige toekomst.

De klimaatwerkplaats is niet alleen een netwerk. Het is een fysieke locatie, waar iedereen welkom is dit wil werken aan klimaatadaptieve inrichting van Nederland. Elke klimaatwerkplaats kent de volgende onderdelen: een maakruimte om te werken aan concrete projecten, een veldlab om nieuwe ideeen te onderzoeken en te testen in de praktijk en een ontmoetingsplek voor community events.

De klimaatwerkplaats stelt voorop dat iedereen een klimaatwerker is en geeft hen het gereedschap en de inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Een klimaatwerkplaats verkleint de afstanden tussen burger, beleid en onderzoek.

De Klimaatwerkplaats is uiteindelijk van de deelnemende klimaatwerkers. In een klimaatwerkplaats is iedereen gelijk en kennen we geen rangen en standen. Deelnemers nemen kun eigen kennis en ervaring mee, die ze graag delen met anderen.