FAQ

Frequently Asked Questions.

Het idee van de Klimaatwerkplaatsen is om regionale plekken te maken waar samengewerkt wordt aan een duurzamere, mooiere leefomgeving. Concepten als klimaatadaptatie, regeneratie, circulariteit en democratie spelen daarin een centrale rol. Het is een kennisknooppunt, een maakruimte, en een ontmoetingsplek. Burgers, beleidsmakers, ontwerpers, maatschappelijk ondernemers, onderzoekers, studenten en onderwijzers kunnen elkaar vinden in een Klimaatwerkplaats. Ze kunnen elkaar ideeën voorleggen, verbinding zoeken en samen oplossingen bedenken.

De precieze invulling van een Klimaatwerkplaats verschilt per locatie of regio: niet overal spelen immers dezelfde uitdagingen rondom klimaat en leefomgeving. Daarnaast nemen lokale partners steeds hun eigen, unieke inbreng mee, waardoor iedere Klimaatwerkplaats anders gevormd is. Toch blijft het concept en het doel van iedere Klimaatwerkplaats hetzelfde: maatschappelijke transities versnellen door lokale partijen bij elkaar te brengen en de tools te geven om aan de slag te gaan met deze transities in hun eigen regio.

De Klimaatwerkplaats is niet alleen een netwerk. Het is een fysieke locatie, waar ruimte is voor experimenten, overleg, exposities, workshops en lezingen, praktisch onderzoek en onderwijs (voor jong en oud).

De fundamenten van een Klimaatwerkplaats zijn: co-creatie, nieuwe praktijkkennis opdoen en delen, en community building. Rondom de Klimaatwerkplaats ontstaat een lokale community van burgers, bedrijven, overheden en kennisorganisaties die elkaar opzoeken om samen, in co-creatie, aan de slag te gaan met de leefomgeving. Binnen die community wordt kennis opgedaan met praktisch (burger)onderzoek en die kennis wordt ook weer gedeeld, via onderwijs, workshops, webinars en exposities.

De Klimaatwerkplaats stelt voorop dat iedereen een ontwerper of maker is, en geeft hen het gereedschap en de inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Of dat nu hulp is bij een subsidieaanvraag, het contact leggen met mogelijke partners, of het vinden van handjes om mee te helpen klussen. Een Klimaatwerkplaats is democratiserend omdat het de afstanden verkleint tussen burger, beleid en onderzoek.

De Klimaatwerkplaats is uiteindelijk van de deelnemers. We willen toe naar een coöperatieve structuur waarin iedereen een gelijkwaardige inbreng heeft, of ze nu spreken namens een gemeente, school, burgerinitiatief, of gewoon namens zichzelf.

Waterprof is momenteel druk bezig met het ontwerpen van een governance-model waarbij het concept van de Klimaatwerkplaats (co-creatie, praktische kennis, community) gewaarborgd blijft, terwijl het bestuur bij de lokale partners ligt.

We zijn nog aan het kijken naar het precieze hoe-en-wat. Komende maanden willen we duidelijkheid krijgen over geschikte financiële en organisatorische constructies waarmee een Klimaatwerkplaats gerund kan worden.

Tijdens onze Klimaatborrel in Utrecht gaan we graag met jou in gesprek hierover. Wil je meepraten? Kom dan 23 maart ook naar Utrecht en praat mee!

We zijn nog aan het kijken naar het precieze hoe-en-wat. Komende maanden willen we duidelijkheid krijgen over geschikte financiële en organisatorische constructies waarmee een Klimaatwerkplaats gerund kan worden.

Tijdens onze Klimaatborrel in Utrecht hopen we een stuk verder te zijn en jullie meer te kunnen vertellen. Wil je meepraten? Kom dan 23 maart ook naar Utrecht en praat mee!

Waterprof wil bijdragen aan een duurzame leefomgeving en het versnellen van maatschappelijke transities. Wij denken dat we dat het beste kunnen doen door ons grootste talent in te zetten: verbindende netwerken maken tussen mensen en partijen.

Het idee van de Klimaatwerkplaats is om verbindende netwerken te bouwen op lokaal en regionaal niveau. Met dit initiatief willen wij de bestuurlijke en beleidslaag van Nederland meer in contact te brengen met de wortels van de samenleving: burgers, studenten, lokale duurzame ondernemers, enz.

Waterprof is in 2022 begonnen met dit idee en is momenteel in twee regio’s bezig met ontwikkeling van een Klimaatwerkplaats: in Utrecht en in Brabant. In die regio’s voeren we verkenningen uit om de grootste (kennis)behoeftes in beeld te hebben en kickstarten we de community door de eerste partijen enthousiast te maken en aan te haken. Ook zoeken we naar geschikte fysieke locaties voor de Klimaatwerkplaatsen, waarbij we vooral kijken naar mogelijkheden om aan te sluiten op bestaande proeftuinen, living labs en vrijplaatsen.

De Klimaatwerkplaatsen moeten uiteindelijk onafhankelijk van Waterprof bestaan. Het eigenaarschap moet bij de deelnemers liggen, niet bij ons.

Waterprof kan indien gewenst operationeel bijdragen aan de Klimaatwerkplaats door bijv. het bijhouden van de activiteiten-kalender, het organiseren van evenementen en webinars, en het coördineren van (projecten binnen) de community.